FORSIDE   >   ORDBOG   >   HOVEDSTOL

Hovedstol

Hvad betyder hovedstol, og hvorfor er det vigtigt, når du låner penge?

Hvad er en hovedstol

Hovedstol er det beløb, du oprindeligt låner fra en bank eller anden långiver. Det omfatter både det ønskede lånebeløb og eventuelle omkostninger ved oprettelsen af lånet. Hovedstolen er derfor det samlede beløb, du har forpligtet dig til at tilbagebetale over lånets løbetid.

Når vi taler om hovedstol, er det også vigtigt at forstå forskellen mellem hovedstol og restgæld. Restgæld er det beløb, der stadig står ubetalt på lånet efter en periode med tilbagebetalinger. Med andre ord, hvis hovedstolen er den oprindelige gæld, du skal betale tilbage, så er restgælden den resterende del af denne gæld på et givet tidspunkt.

Definitionen af hovedstol

Hovedstol er det oprindelige beløb, du låner fra en bank eller anden långiver. Det inkluderer både det ønskede lånebeløb og eventuelle omkostninger ved oprettelsen af lånet. Hovedstolen repræsenterer derfor det samlede beløb, du har forpligtet dig til at tilbagebetale over lånets løbetid.

Hovedstol og omkostninger på et lån

Uanset hvilket lån du tager, vil det have en hovedstol. Men det er vigtigt at forstå, at hovedstolen ikke altid kun er det beløb, du har brug for at låne. Der er ofte andre omkostninger forbundet med at optage et lån, som bliver en del af lånets samlede hovedstol.

For eksempel, hvis du ansøger om at låne 100.000 kr., vil hovedstolen bestå af dette beløb plus omkostningerne forbundet med optagelsen af lånet. Disse omkostninger varierer fra bank til bank og fra lån til lån. Der er ofte forskellige omkostninger forbundet med at låne til et hus sammenlignet med at låne til en bil.

hovedstol på et lån

Hovedstol på realkreditlån

Hovedstol på et realkreditlån

Hovedstolen på et realkreditlån adskiller sig ofte fra hovedstolen på et banklån. Ved et realkreditlån kan hovedstolen påvirkes af kurstab på lånets obligationer, hvis kursen ligger under 100.

Når hovedstolen ved andre former for lån ikke påvirkes af kurstab, skyldes det, at disse lån ikke finansieres af obligationer. Realkreditlån er unikke, da realkreditinstitutterne skaffer pengene gennem obligationer. Dette gør, at kurserne på disse obligationer kan have en direkte indflydelse på størrelsen af hovedstolen.

Hvad er forskellen på hovedstol og restgæld?

Forskellen på restgæld og hovedstol er, at hovedstolen er den samlede mængde, du har lånt, mens restgælden er det beløb, du stadig skylder efter hvert afdrag på gælden.

Hovedstolen forbliver den samme gennem hele lånets løbetid, men restgælden falder i takt med, at du betaler lånet tilbage. I begyndelsen vil restgælden være tæt på hovedstolen, men den reduceres gradvist, som du betaler af på lånet.

Renteudgifterne beregnes ofte som en procentdel af restgælden, ikke hovedstolen. Derfor vil du betale mindre i renter, efterhånden som restgælden bliver mindre.

Forstå forskellen mellem hovedstol og restgæld

Andre lånebegreber

Når du skal låne penge, kan du støde på mange forskellige økonomiske begreber, og nogle af dem er måske lidt vanskelige at forstå. Vi har derfor skrevet en række artikler, hvor vi forklarer de forskellige lånebegreber og svarer på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med lån.