Klar besked om investering

Coop Bank er medlemmernes bank. Her finder du gennemskuelige vilkår og åbenhed om risiko. 

Få klar besked om investering

Pas godt på dine sparepenge

Din opsparing mister værdi, hvis den står for længe til lav rente på din bankbog. Derfor kan det være en god ide at investere. 

Du kan gøre det helt enkelt i investeringsforeningen Coop Opsparing. Eller du kan vælge selv at stå for at sammensætte dine investeringer i din netbank.

Uanset, hvad du gør, så skal du have klar besked – bl.a. om risiko og omkostninger. Det finder du her på siden.

Hvad betyder risikomærkningen for mig?

Alle værdipapirer har en risikomærkning. Den er enten grøn, gul eller rød. Det er et krav fra Finanstilsynet. Risikomærkningen er et godt værktøj, hvis du selv handler. Du kan altid se risikomærkningen på hvert enkelt værdipapir i din netbank.

Grøn

Risikomærkning Grøn

En grøn risikomærkning betyder, at der er meget lille risiko for at tabe hele det investerede beløb, når investeringen holdes til udløb.

Eksempler: 

  • Danske realkreditobligationer
  • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR
Gul

Risikomærkning Gul

Her skal du være opmærksom på, at der er risiko for, at du kan tabe dit indskud – helt eller delvist

Eksempler:

  • Investeringsforeningsbeviser
  • Aktier, der er handlet på et reguleret marked
  • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked
Rød

Risikomærkning Rød

En rød risikomærkning fortæller dig, at der er tale om en investering, hvor du kan risikere at tabe mere end dit indskud. 

Eksempler:

  • Unoterede aktier og investeringsselskaber
  • Rente-, aktie-, valuta- og råvareswaps
  • Credit Default Swap (CDS’er)

Du kan ikke handle med disse værdipapirer via Coop Bank.

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening køber en lang række værdipapirer. Og sælger herefter andele af den samlede investering. Det giver almindelige mennesker adgang til stor spredning af risiko. Samtidig tager en investeringsforening sig af den løbende opdatering af porteføljen.

Når det gælder risiko, så er der stor forskel på investeringsforeninger. Der findes både "afdelinger" med høj risiko og udsigt til højt afkast. Og der findes mere sikre afdelinger med en stor andel af obligationer.

Coop har lanceret investeringsforeningen Coop Opsparing. Den skal være et stærkt og billigt alternativ til de etablerede investeringsforeninger.

Læs mere om Coop Opsparing

Investeringsforeningen Coop Opsparing

Hvad er en aktie?

Når du investerer i en aktie, så investerer du i en virksomhed. Du køber en lille andel af virksomheden. Til gengæld kommer der udbyttebetalinger til dig og de andre aktionærer.

Prisen på en aktie varierer alt efter forventningerne til virksomheden. Prisen kaldes også for kursværdien. Det er altså også muligt at tjene penge, hvis kursen på din aktie stiger. Og du vel og mærke sælger på det rette tidspunkt. Du kan også tabe penge, hvis kursværdien falder.

Hvad er en obligation?

En obligation er en form for lån. Det er et værdipapir som typisk en stat, en virksomhed eller et realkreditinstitut udsteder, når de har brug for penge. Du kan købe obligationen af dem og få renter og afdrag efter en fast aftale.

Det særlige ved "obligationslånet" er, at du kan sælge det videre. Og at kursen kan stige eller falde. Kursen kan fx stige, hvis obligationen opfattes som et sikkert kort af markedet. Investerer du via Coop Opsparing, så vil der være en større andel af obligationer i afdelingen "Forsigtig" end i afdelingen "Modig". Obligationer bruges nemlig ofte til at udligne noget af den risiko, som aktier kan give.

Information om aktionærrettigheder (SRD II)

Der er kommet nye regler fra EU, som udvider og sikrer aktionærernes rettigheder.

Formålet med reglerne er at opnå en større lyst til at investere langsigtet og aktivt ved at skabe en tættere forbindelse mellem udsteder og aktionær. Den tættere forbindelse skal bl.a. opnås ved at informere aktionærerne om deres rettigheder, og om hvordan de helt konkret kan udnyttes. Det betyder, at vi videreformidler selskabsmeddelelser fra udsteder til dig.

Hvad betyder de nye regler for dig?

Som følge af de nye regler vil vi informere aktionærerne, når udsteder holder generalforsamling, både de ordinære og ekstraordinære. Meddelelsen er en generel orientering, som bland andet skal minde aktionæren om sin rettighed til at deltage og stemme ved generalforsamlinger. Information om kommende generalforsamlinger, adviseres via e-Boks.

Hvordan kan du som aktionær stemme?

Selve stemmeafgivelsen tilgås via Netbank, under Corporate actions. Her vil en oversigt over aktuelle danske generalforsamlinger være synlig ligesom link til stemmeafgivelse vil kunne vælges. Stemmeafgivelsen er gratis.