Aktiesparekonto

Investér og spar penge i skat med en Coop Aktiesparekonto

Opret en aktiesparekonto i Coop Bank

En aktiesparekonto er for dig, der på egen hånd nemt og billigt vil investere dine frie midler i aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger.
Der er flere gode grunde til at oprette en aktiesparekonto:

  • Spar penge i skat. Du betaler kun 17 % af det årlige afkast. (Normalt beskattes aktiegevinster med 27 % eller 42 %)
  • Det er nemt. Coop Bank står for al udregning og indberetning af skat.
  • Investering i værdipapirer får, historisk set, din opsparing til at vokse mere, end hvis pengene kun står som en kontant opsparing. Men husk, at ved investering i aktier følger risiko. Læs om risiko
  • Indsæt op til 135.900 kr. i 2024. Beløbet reguleres hvert kalenderår.
  • Du kan kun have én aktiesparekonto på tværs af alle pengeinstitutter i Danmark.

Ring til os på 43 86 11 11
- eller skriv en besked i din netbank, hvis du vil høre mere om mulighederne for at oprette en Coop Aktiesparekonto. 

Aktiesparekonti og skat

Skattesatsen på en aktiesparekonto er meget attraktiv, og giver dig en økonomisk fordel. Du betaler nemlig kun 17 % i skat af dit afkast, hvilket er lavere end den normale skat af aktieindkomst.

Skatten beregnes og betales efter lagerprincippet, hvilket betyder, at du betaler skat af både realiserede og urealiserede kursgevinster. Evt. negativ skat kan modregnes i kommende skattebetalinger.

Beregning af skat følger kalenderåret. Skatten beregnes af forskellen mellem aktiens værdi ultimo året før - eller, hvis aktien er købt i løbet af året, købsprisen - og aktiens værdi ultimo året - eller, hvis aktien er solgt, salgsprisen.

Er der en gevinst, betales skatten fra aktiesparekontoen den 22. februar. Hvis der er et tab (realiseret eller urealiseret) beregnes der en negativ skat, som modregnes i senere
skattebetalinger.

Aktiesparekonto og skat

Hvad koster en aktiesparekonto i Coop Bank?

Hvad koster en aktiesparekonto?

Det er gratis for kunder i Coop Bank at oprette depot til en Coop aktiesparekonto. Løbende handelsomkostninger afhænger af, hvor meget og hvor ofte du investerer.

Du kan læse mere om omkostningerne for Depot og værdipapirhandel i bankens prisliste over gebyrer for serviceydelser.

Kontant indestående på din aktiesparekonto forrentes med den til en hver tid gældende rentesats for indlån i Coop Bank.

Se priser og vilkår

Vil du gerne investere mere ansvarligt?

Vælg Coop Opsparings Modig til din aktiesparekonto.

Der er hjælp at hente

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om Coop Aktiesparekonto

Generelt

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto består af en kontantkonto og et tilhørende værdipapirdepot, hvor man kan investere sine frie midler i aktier og investeringsforeninger med en attraktiv lav beskatning af aktieafkastet.

Kan alle oprette en aktiesparekonto?

Alle som er fuldt skattepligtige i Danmark og har fast bopæl i Danmark kan oprette en aktiesparekonto.

Kan jeg oprette flere aktiesparekonti?

Nej. Du kan kun have én aktiesparekonto på tværs af alle pengeinstitutter i Danmark.

Kan min kone og jeg have en fælles aktiesparekonto?

Nej. Der kan kun være én ejer af kontoen og depotet, så I skal oprette hver jeres konto.

Hvad kan man investere i?

Som navnet antyder, kan man investere i aktier. Det kan enten være enkeltaktier eller aktiebaserede investeringsfonde og ETF'er.

Det er en forudsætning at der er tale om aktier m.v., som er noteret på Københavns Fondsbørs (Nasdaq Copenhagen).

Kan jeg få rådgivning om min investering?

Nej. Vi tilbyder ikke rådgivning om investering, og du køber og sælger også selv værdipapirerne direkte i din netbank. Vi sørger selvfølgelig for at oprette aktiesparekontoen med tilhørende depot, og hjælper dig gerne i gang med at bruge ordningen. Læs mere om handel med værdipapirer hos Coop Bank.

Kan man frit hæve og indsætte på en aktiesparekonto?

Ja, men der er nogle særlige regler for, hvor meget man må indskyde på kontoen. Det maksimale
indskud reguleres hvert år af Skatteforvaltningen. I 2024 er loftet på 135.900 kr. Se tidligere indskudslofter på skat.dk

Værdien af aktiesparekontoen inkl. depot opgøres ultimo hvert år. Hvis værdien er mindre end indskudsloftet, kan man yderligere indskyde op til det maksimale indskudsloft for det kommende år. Man kan dog altid indskyde et beløb svarende til betaling af skatten.

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto består af en kontantkonto og et tilhørende værdipapirdepot, hvor man kan investere sine frie midler i aktier og investeringsforeninger med en attraktiv lav beskatning af aktieafkastet.

Kan alle oprette en aktiesparekonto?

Alle som er fuldt skattepligtige i Danmark og har fast bopæl i Danmark kan oprette en aktiesparekonto.

Kan jeg oprette flere aktiesparekonti?

Nej. Du kan kun have én aktiesparekonto på tværs af alle pengeinstitutter i Danmark.

Kan min kone og jeg have en fælles aktiesparekonto?

Nej. Der kan kun være én ejer af kontoen og depotet, så I skal oprette hver jeres konto.

Hvad kan man investere i?

Som navnet antyder, kan man investere i aktier. Det kan enten være enkeltaktier eller aktiebaserede investeringsfonde og ETF'er.

Det er en forudsætning at der er tale om aktier m.v., som er noteret på Københavns Fondsbørs (Nasdaq Copenhagen).

Kan jeg få rådgivning om min investering?

Nej. Vi tilbyder ikke rådgivning om investering, og du køber og sælger også selv værdipapirerne direkte i din netbank. Vi sørger selvfølgelig for at oprette aktiesparekontoen med tilhørende depot, og hjælper dig gerne i gang med at bruge ordningen. Læs mere om handel med værdipapirer hos Coop Bank.

Kan man frit hæve og indsætte på en aktiesparekonto?

Ja, men der er nogle særlige regler for, hvor meget man må indskyde på kontoen. Det maksimale
indskud reguleres hvert år af Skatteforvaltningen. I 2024 er loftet på 135.900 kr. Se tidligere indskudslofter på skat.dk

Værdien af aktiesparekontoen inkl. depot opgøres ultimo hvert år. Hvis værdien er mindre end indskudsloftet, kan man yderligere indskyde op til det maksimale indskudsloft for det kommende år. Man kan dog altid indskyde et beløb svarende til betaling af skatten.

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da værdipapirer enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.