Investering af børneopsparing

Det kan være en fordel at investere dit barn eller barnebarns børneopsparing. Pengene får mulighed for at vokse i stedet for at blive ædt op af inflation, og kursgevinster samt udbytte er skattefrie for barnet. 

Investering af børneopsparing

Har du oprettet en børneopsparing, kan der være flere grunde til at vælge at investere opsparingen.

  • Renten på børneopsparingen er typisk ikke særligt høj. Du får derfor ikke så meget ud af blot at have pengene stående på kontoen. 
  • Inflationen i samfundet - altså den generelle stigning i priser på varer og tjenesteydelser -  betyder, at børneopsparingen taber reel værdi over tid, hvis den står som en kontant opsparing uden rente. 
  • Investering i værdipapirer får, historisk set, opsparingen til at vokse mere, end hvis pengene kun står som en kontant opsparing.
  • Kursgevinster og udbytte af investeringer er skattefrie for barnet. 

Ring til os på 43 86 11 11
- eller skriv en besked i din netbank, hvis du vil høre mere om mulighederne for at investere en børneopsparing. 

Sådan investerer du børneopsparingen

Det er nemt og enkelt at investere børneopsparingen. Er du ansvarlig for børneopsparingen, hjælper vi dig med at tilknytte et depot, og herefter kan du investere direkte i din net- eller mobilbank. 

Hos os er det muligt at investere børneopsparingen i aktier, obligationer og investeringsforeninger, der er noteret på Københavns Fondsbørs.

Ønsker du at overføre en børneopsparing fra et andet pengeinstitut til Coop Bank, skal du være opmærksom på, at hvis du har investeret i værdipapirer, som vi ikke kan administrere, må du sælge disse først.

Læs mere om Coop Børneopsparing

Sådan investerer du børneopsparingen

Inflation og børneopsparing

Hvad betyder inflation for børneopsparingen?

Et eksempel:
Hvis der står 20.000 kr. på børneopsparingen i 2022, som ikke forrentes, og priserne i samfundet stiger med 2 % om året, vil opsparingens reelle værdi være reduceret til 18.115 kr. efter 5 år og 16.000 kr. efter 10 år.

Der vil altså stadig stå 20.000 kr. på opsparingen, men pengenes værdi vil svare til væsentligt mindre på grund af prisstigningerne.

Bemærk!

Investering kan indebære en vis risiko, da markedet kan udvikle sig på en måde, som betyder, at du helt eller delvist kan tabe det investerede beløb.

> Læs mere om risiko ved investering

Lad Coop Opsparing tage sig af pengene

Coop Opsparing er Coops egen investeringsforening og en mulighed for at investere børneopsparingen enkelt, trygt og billigt