Opgørelse over investeringsomkostninger

Som følge af ny lovgivning (MiFID II) har du fået tilsendt en opgørelse over dine investeringsomkostninger.

Årlige investeringsomkostninger

Opgørelsen indeholder et overblik over alle de omkostninger, du har haft i løbet af året. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nye omkostninger, men blot en ny måde at vise alle dine omkostninger på.

Du har ikke mulighed for at fravælge opgørelsen.

Hvad viser opgørelsen?

  • Opgørelsen viser de faktiske omkostninger, du har haft i forbindelse med dine investeringer på tværs af dine depoter. Opgørelsen viser både administrationsomkostninger (direkte omkostninger) og værdipapiromkostninger (indirekte omkostninger).
  • Til forskel fra andre typer bilag, kan du nu se de indirekte omkostninger, som afregnes i investeringsforeningen og ikke betales direkte af dig.

Der er hjælp at hente

Her kan du få svar på dine spørgsmål om dine årlige omkostninger

Generelt

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området (Midfid II), som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?

Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, kan du kontakte kundeservice på 43 86 11 11.

Er der noget omkring omkostningsoversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?

Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på:

  • Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.
  • Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har banken ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Hvornår skal omkostningerne betales?

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2022, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigten er forskellige.

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området (Midfid II), som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?

Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, kan du kontakte kundeservice på 43 86 11 11.

Er der noget omkring omkostningsoversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?

Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på:

  • Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.
  • Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har banken ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Hvornår skal omkostningerne betales?

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2022, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigten er forskellige.