Fremtidsfuldmagter

Hvem skal tage vare på din økonomi, hvis du ikke selv kan? Bliv klogere på hvordan du kan sikre dig selv og din familie med en fremtidsfuldmagt.

Ældre par nyder at have styr på fremtidsfuldmagten

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang ude i fremtiden, hvis du bliver syg og mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold. Fuldmagten indebærer, at den, du har udpeget som fulmagtshaver, kan handle på dine vegne indenfor de områder, som fuldmagten omhandler. Det giver tryghed og vished for dig selv og dine nærmeste pårørende.

I modsætning til et testamente gælder en fremtidsfuldmagt, mens du stadig er i live og selv kan vælge, hvem der skal handle på dine vegne, når du ikke selv kan længere.

Hvis ikke, der er oprettet en fremtidsfuldmagt, er det myndighederne, der handler på dine vegne, når du ikke selv kan længere.

Skal du oprette testamente? Læs mere om testamentet her. 

Hvad kan være omfattet af fremtidsfuldmagten?

Fremtidsfuldmagten kan omfatte både økonomiske forhold og personlige forhold:

Økonomiske forhold kan f.eks. være at

  • oprette eller afmelde betalingsaftaler i banken
  • indfri dine lån med dine penge
  • investere dine penge
  • indgå kontrakter
  • omlægge dit boliglån
  • sælge din ejerbolig
  • repræsentere dig som arving eller kreditor

Personlige forhold kan f.eks. være at

  • få aktindsigt i din patientjournal
  • ansøge om og komme med ønsker til pleje, hjemmehjælp, hjælpemidler mv.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

På tinglysning.dk kan du oprette og digitalt underskrive din fremtidsfuldmagt med MitID. På hjemmesiden findes en udførlig vejledning til, hvordan du gør.

Udfyld din fremtidsfuldmagt

Du bestemmer selv hvilke økonomiske eller personlige forhold, fremtidsfuldmagten skal omfatte.

Når du har underskrevet fremtidsfuldmagten, skal du møde personligt op hos en notar og bekræfte fuldmagten. Dette koster 300 kr. i retsafgift. Du finder en notar via byretten.

Danmarks Domstole - Find ret

Hos notaren skal du medbringe offentligt udstedt billedlegitimation såsom pas eller kørekort og sagsnummeret fra oprettelsen af fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk. Fysisk fremmøde ved notaren er med til at sikre, at det er dit eget ønske at oprette en fremtidsfuldmagt.

Opret nemt din fremtidsfuldmagt

Giv fremtidsfuldmagten til én som du er tryg ved

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft og er gyldig, når Familieretshuset på baggrund af en lægeerklæring har vurderet, at du er så syg fysisk eller mentalt, at du ikke længere selv kan tage vare på dine økonomiske og personlige forhold. Familieretshusets afgørelse bliver tinglyst i Personbogen, og derefter er fremtidsfuldmagten offentligt tilgængelig.

Hvis du vil ændre din fremtidsfuldmagt

Der kan opstå situationer, hvor du ønsker at ændre din fremtidsfuldmagt. Det kan f.eks. være, at du ønsker at tilføje en ekstra fuldmagtshaver eller udskifte den eksisterende fuldmagtshaver med en ny. Det kan også være, at du ønsker at ændre i fuldmagtens indhold. Når du vil ændre i din fremtidsfuldmagt, skal du oprette en ny fuldmagt, som vil erstatte den gamle.

 

 Kilde: Borger.dk

Dødsfald har indflydelse på din bankkonto, kort, værdier og betalinger

Hvad sker der i banken i forbindelse med dødsfald?

Hvad sker der i banken, når du eller en af dine nærmeste dør? Få et overblik over hvad der sker, når en kunde dør.

Læs mere om hvad der sker her

Undgå at blive udsat for svindel og identitetstyveri

Undgå at blive udsat for svindel

Hvordan opretter du et sikkert password, og hvordan kan man se, om en mail er afsendt af en svindler?

Se vores gode råd