Hvad sker der i banken i tilfælde af dødsfald?

Hvad sker der i banken, når du eller en af dine nærmeste dør? Læs mere om hvad der sker med konti og depoter, når en kunde dør.

dødsfald i banken

Det er hårdt at miste et menneske, man holder af. Ud over sorgen ved tabet, er der en lang række praktiske ting, der også skal tages hånd om, fra begravelse til økonomiske forhold og herunder bankkonti og depoter.

Vi giver dig her et overblik over, hvad der sker i banken, når en kunde dør.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med dødsfald, er du velkommen til at kontakte os på 43 86 11 11.

Alle konti og depoter spærres

Når en bankkunde dør, får banken automatisk besked om dødsfaldet via CPR-registret.

Vi spærrer den afdødes konti og lukker netbanken. Er der et indestående på kontoen, sender vi en mail til skifteretten om, at kunden har haft det pågældende indestående på dødsdagen, og det samme gør sig gældende, hvis der er tale om gæld til banken. Hvis det drejer sig om en konto, hvor der ikke er penge på, så bliver kontoen opgjort og lukket. 

Har den afdøde depoter, bliver disse også spærret, så snart CPR-registret orienterer om dødsfaldet.

Ifølge lovgivningen er der nemlig ikke nogen, der må råde over eller bruge af afdødes formue, før boet er behandlet i skifteretten. Det gælder også, at der ikke må hæves penge på afdødes konto.

Når du har modtaget en skifteretsattest fra skifteretten, hvoraf det fremgår, hvem der er berettiget til at arve, skal du kontakte os på 43 86 11 11, så vi kan hjælpe dig videre med adgang til afdødes konto.

afdødes konti og depoter bliver spærret

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er dokumentation for, at skifteretten har opgjort den afdødes bo, og at det nu er arvingerne, der råder over boet. Hvis man som arving overtager en ejerbolig fra den afdøde, skal skifteretsattesten tinglyses.

Man kan også foretage et såkaldt privat skifte, hvor arvingerne og en dødsboadvokat gør boet op uden om skifteretten. Et privat skifte skal dog godkendes af skifteretten, og der er en række krav, som skal være opfyldt. Blandt andet skal boets aktiver være højere end boets passiver – det vil sige, at evt. gæld ikke må overstige værdierne i boet.

Fælleskonto med afdød kan blive et problem

Fælleskontoen kan blive et problem

Hvis du og din (nu afdøde) ægtefælle eller samlever sammen har oprettet en fælleskonto, og dette er din eneste konto, kan det blive problematisk. 

Det kan være en god idé, at have en konto, der ikke er en fælleskonto, men en konto, hvor man forventer, at den, der skal være efterlevende, har nogle penge stående, så han eller hun kan betale de regninger, der kommer. Hvis man kun har en fælleskonto, vil alt blive indefrosset på dødsdagen. Det gælder, at alle kreditkort og netbanken bliver spærret – og så har man ikke andre muligheder for at betale f.eks. sin husleje eller sine elregninger. 

Det er også vigtigt, at man som efterladt husker at tjekke sine netbankbeskeder, så man er sikker på, at alle regninger bliver betalt efter dødsfaldet.

Læs mere om fælleskonto

Hvad betyder ”at skifte bo”?

Under et boskifte bliver aktiver og passiver - altså værdier (penge, fast ejendom, ting mv.) og gæld - delt mellem arvingerne. Samtidig skal det ved boskiftet sikres, at eventuelle kreditorer - altså dem den afdøde har gæld hos - får overført deres penge.

Sikre din arv med et testamente

Testamente 

Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dine penge og ejendele, når du dør? Med et testamente kan du selv bestemme, hvem der skal arve efter dig. 

Læs mere om testamentet

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal tage sig af din økonomi, hvis du en dag bliver syg.

Læs mere om fremtidsfuldmagter