Din økonomi ved skilsmisse

Det kan være en stor omvæltning, når et ægteskab eller samliv ophører. Her kan du få gode råd til, hvordan du får økonomisk overblik ved skilsmisse.

Bolig og økonomi ved skilsmisse

Der er meget at holde styr på, når et ægteskab eller samliv ophører – ikke mindst økonomisk.

Det kan være meget forskelligt hvordan forholdet er imellem jer, som skal skilles. Nogle har en fin indbyrdes dialog, og kan måske ovenikøbet selv dele deres aktiver og passiver uden hjælp udefra, mens det kan være en langt mere kompliceret proces for andre.

Vi giver her overblik og gode råd, så du undgår at den følelsesmæssige rutsjetur også bliver en økonomisk en af slagsen.

Bodeling – hvem skal have hvad

Bodeling ved skilsmisse eller samlivsophør er et vanskeligt juridisk område, derfor er det en god idé at kontakte en advokat, som kan rådgive jer om bodeling. 

Når par indgår ægteskab i Danmark, får de som udgangspunkt fælleseje, som ophører den dag, de skal skilles. Det betyder, at alt både formue og gæld skal deles lige imellem parret.

Når I skal skilles, skal jeres aktiver og passiver derfor som hovedregel deles mellem jer. Undtagelsen til dette er, hvis den ene af jer eller jer begge har lavet en ægtepagt om særeje, hvoraf det fremgår, at I ikke har formuefællesskab i ægteskabet.

Hvis I er ugifte samlevende, har I som udgangspunkt ikke formuefællesskab. Det betyder, at I beholder hver jeres formue og ejendele samt hæfter for jeres egen gæld, med mindre I har indgået en gensidig aftale om andet.

Bodeling ved skilsmisse

Hvad betyder aktiver og passiver?

Aktiver er blandt andet penge/opsparing, ejerbolig, indbo -f.eks. møbler, malerier mv., bil og en virksomhed, hvis den ene af jer eller jer begge har en sådan.

Passiver kan f.eks. være realkreditlån, boliglån, forbrugslån eller billån.

Ejerbolig og skilsmisse

Hvad skal der ske med ejerboligen?

Hvis I bor i en ejerbolig, skal I ved skilsmissen også tage stilling til, hvad der skal ske med denne. Hvis det kun er den ene af jer, der står som ejer af boligen på det tinglyste skøde, kan vedkommende blive boende efter skilsmissen, hvis det er økonomisk muligt.

Hvis I ejer boligen i fællesskab, kan I enten sælge den eller vælge, at den ene af jer skal overtage den.

Hvis I vælger, at den ene af jer skal overtage jeres ejerbolig, skal I overveje, om vedkommendes økonomi alene kan bære gæld og udgifter i forbindelse med ejerskabet af boligen. I denne situation sker der reelt et salg af den udtrædende parts andel af boligen. I skal derfor blive enige om, til hvilken pris den anden part kan overtage. Det kan i den forbindelse være en rigtig god idé at få en uvildig part, f.eks. en ejendomsmægler, til at værdiansætte boligen.

Banken skal ind over, hvis I vælger, at den ene part skal overtage boligen.

Skal du købe ny bolig, så prøv vores låneberegner

Fra fælleskonto til separate konti

Hvis I har en fælleskonto, indgår indestående på denne konto også i bodelingen.

Efter skilsmissen skal I have ændret fælleskontoen til to separate konti i banken og have slettet fuldmagterne, så I ikke længere kan disponere over hinandens penge.

I skal ved samme lejlighed have bestilt hver jeres nye betalingskort til de nye konti. Sørg også for at få flyttet abonnementer og BS-aftaler til jeres nye konti.

Se hvordan du tilmelder dine regninger til Betalingsservice

Fra fælleskonto til separate konti - hvordan med banken?

Børn og skilsmissen

Børn og skilsmisseøkonomi

Hvis I har oprettet en børneopsparing til jeres barn, står denne i barnets navn og indgår derfor ikke i bodelingen. Som forældre til barnet har I som udgangspunkt også begge fortsat fuldmagtsadgang til kontoen, hvis en sådan blev etableret ved oprettelsen.

Hvis du er forælder til et eller flere børn under 18 år, som du betaler børnebidrag til, kan du få et månedligt skattefradrag for grundbeløbet. Du får automatisk fradrag, når du betaler børnebidrag via Udbetaling Danmark. Hvis ikke det foregår gennem Udbetaling Danmark, skal du selv registrere det på din årsopgørelse.

Læs mere om fradrag i forbindelse med skilsmisse

Planlæg din nye økonomiske virkelighed

At gå fra en økonomi med to indtægter til én indtægt kan være lidt af en omvæltning, og det kan måske være en udfordring at få pengene til at række. Overblik er derfor nøgleordet.

Det kan være en god idé at lægge et budget, så du kan se, hvor stort dit økonomiske råderum er. Du kommer nemt i gang med vores budgetskabelon. Har du gæld hos flere forskellige kreditorer, kan du få gode råd til at få overblik over gælden.

Hvis du har flere små, dyre lån, kan du også vælge at samle dem i et samlelån og dermed få bedre overblik og mere luft i økonomien.

Læs mere om samlelån og prøv vores låneberegner

Vær opmærksom på at planlægge dit nye økonomiske liv

Skal du flytte i lejebolig?

Skal du flytte i lejebolig?

Så kan vi hjælpe dig med et lån til depositum eller indskud. Det gælder uanset, om du skal bruge et lån til en lejlighed i en boligforening, eller du skal have lån til indskud i en privat lejebolig.

Se dine muligheder

Få gode råd til skilsmisse og familieliv på Samvirke.dk

Få gode råd om skilsmisse og familieliv på Samvirke.dk

Hvordan fortæller I jeres barn, at I skal skilles, kan man undgå skænderier, og er delebørn omfattet af forsikringen?

Find svaret på Samvirke.dk og få flere gode råd til skilsmissen