7. marts 2024

Årsopgørelsen 2023 - gå ikke glip af dine skattefradrag

Med styr på skattefradragene, får du flere penge til dig selv og dermed mere luft i økonomien.

Husk dine skattefradrag

Et skattefradrag er et beløb, som du kan trække fra i din indkomst. Derfor er det godt at have styr på fradragene. Du får de fleste fradrag automatisk, men der er nogle, du selv skal skrive på årsopgørelsen.

11. marts er din årsopgørelse for 2023 klar fra Skattestyrelsen, og du kan se, om du skal have penge tilbage eller måske betale lidt mere i skat. Du kan også se, om der er nogle fradrag, du mangler at registrere inden fristen 1. maj 2024. Vi giver dig et overblik over de mest almindelige skattefradrag, du selv skal huske at indberette.

Beregn selv dit kørselsfradrag

Kørselsfradrag kaldes også befordringsfradrag. Du skal selv oplyse dit kørselsfradrag på din årsopgørelse.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 kilometer til og fra arbejde – altså over 12 km hver vej, og fradraget gælder uanset, hvilket transportmiddel du benytter.

Der er dog nogle tilfælde, hvor du ikke er berettiget til kørselsfradrag. Det gælder, hvis din arbejdsgiver betaler din transport, du har firmabil, kører til og fra din SU-berettigede uddannelse eller en ulønnet praktikplads.

Hvis du har arbejdet hjemmefra i 2023, skal du huske at trække dine hjemmearbejdsdage fra, når du indberetter dit kørselsfradrag.

Beregn dit kørselsfradrag på skat.dk

Beregn befordringsfradrag

 Får du de fradrag, du skal have?

På skat.dk kan du prøve deres fradragsberegner og få overblik over, om du får de fradrag, som er relevante for dig.

Prøv fradragsberegner på skat.dk

Servicefradrag og håndværkerfradrag

Fradrag for arbejde i boligen

Servicefradrag dækker over fradrag for rengøring, havearbejde og børnepasning, som foregår i dit eget hjem. Du kan altså ikke bruge dit servicefradrag til udgifterne til dine børns daginstitutionspladser.

Satsen for fradrag for serviceydelser lyder på 11.900 kr. for 2024, mens den i 2023 var 6.600 kr.

Hvis du vil benytte dit servicefradrag, skal du huske at gemme dine kvitteringer og holde øje med fristen for at få fradrag på skat.dk.

Læs mere om servicefradrag

Arbejdsrelaterede fradrag

  • Rejsefradrag: Når du rejser i forbindelse med arbejde, kan du i nogle tilfælde få fradrag for kost, logi og småfornødenheder på rejsen. For at kunne få rejsefradrag er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. Blandt andet skal rejsen minimum vare 24 timer, du skal overnatte uden for hjemmet, og din arbejdsgiver må ikke dække dine udgifter – hverken som udlæg eller fri kost.
  • Fradrag for arbejdsudgifter: Nogle – men ikke alle – udgifter i forbindelse med arbejde kan i undtagelsesvist trækkes fra i skat. Det gælder f.eks. udgifter til visse typer af arbejdstøj, faglitteratur eller kurser.

Læs mere om rejsefradrag

rejsefradrag med arbejdet

Hvis du er fraskilt og forælder

Registrer ægtefællebidrag

Fradrag for ægtefællebidrag

Hvis du betaler ægtefællebidrag, kan du få fradrag. Hvis du betaler ægtefællebidrag via Udbetaling Danmark, får du automatisk fradrag. Betaler du ikke gennem Udbetaling Danmark, skal du selv registrerer bidraget i din årsopgørelse.

Fradrag for børnebidrag

Fradrag for børnebidrag

Er du forælder til et eller flere børn under 18 år, som du betaler børnebidrag til, kan du få et månedligt fradrag for grundbeløbet, som i 2024 udgør 1370 kr. om måneden. Tillægsbeløbet, der i 2024 udgør 178 kr. om måneden, er ikke fradragsberettiget. Du får automatisk fradrag, når du betaler gennem Udbetaling Danmark, hvis ikke skal du selv registrere det på årsopgørelsen.

 

Rentefradrag hos skat

Registrer dine rentefradrag

Har du realkreditlån, banklån, forbrugslån hos et finansieringsselskab, eller betaler du negative renter eller renter på en kontokortordning, får du automatisk et rentefradrag.  

Der er nogle typer renter, du selv skal registrere på din årsopgørelse for at få fradrag. Det gælder blandt andet renter af gæld i udlandet og difference-renter, når du indfrier eller omlægger dit realkreditlån.

Læs mere på skat.dk om hvilke renter du selv skal registrere. Her kan du også se en liste over hvilke renter, der ikke er fradragsberettigede.