26. september 2022

Hvad sker der i banken, når du eller en af dine nærmeste dør?

Det er hårdt at miste et menneske, man holder af. Ud over sorgen ved tabet, er der en lang række praktiske ting, der også skal tages hånd om, fra begravelse til økonomiske forhold og herunder bankkonti og depoter. Vi giver dig her et overblik over, hvad der sker i banken, når en kunde dør.

dødsfald i banken

Måske var det din ægtefælle eller samlever, der altid havde overblik over jeres konti, og nu hvor hun er væk, kan det føles som om, at overblikket over din privatøkonomi forsvinder.

"Det sker et par gange om måneden, at nogle af de ældre kunder, som måske godt ved, at det er ved at være slut, ringer for at høre, hvad de skal gøre" forklarer Rolf Skjoldager, kreditsupporter i Coop Bank.

I denne artikel forklarer vi derfor, hvad der sker med konti og depoter, når en kunde dør.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dødsfald

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 43 86 11 11

Alle konti og depoter bliver spærret

Når en bankkunde dør, får vi her i banken automatisk besked om dødsfaldet via CPR-registret.

"Vi spærrer alle konti og lukker netbanken. Er der et indestående, så sender vi en mail til skifteretten om, at kunden har haft det pågældende indestående på dødsdagen, og det samme gør sig gældende, hvis der er tale om gæld til banken. Så sender vi kravet til skifteretten. Hvis det drejer sig om en konto, hvor der ikke er penge på, så opgør vi den bare og lukker kontoen uden at gøre mere" fortæller Rolf Skjoldager.

Har den afdøde depoter, vil disse også blive spærret, så snart CPR-registret orienterer om dødsfaldet.

Ifølge lovgivningen er der nemlig ikke nogen, der må råde over eller bruge af afdødes formue, før boet er behandlet i skifteretten. Det gælder også, at der ikke må hæves penge på afdødes konto. Når du har modtaget en skifteretsattest fra skifteretten, hvoraf det fremgår, hvem der er berettiget til at arve, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre med adgang til afdødes konto.

afdødes konti og depoter bliver spærret

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er dokumentation for, at skifteretten har opgjort den afdødes bo, og at det nu er arvingerne, der råder over boet. Hvis man som arving overtager en ejerbolig fra den afdøde, skal skifteretsattesten tinglyses.

Man kan også foretage et såkaldt privat skifte, hvor arvingerne og en dødsboadvokat gør boet op uden om skifteretten. Et privat skifte skal dog godkendes af skifteretten, og der er en række krav, som skal være opfyldt. Blandt andet skal boets aktiver være højere end boets passiver – det vil sige, at evt. gæld ikke må overstige værdierne i boet.

Fælleskonto med afdød kan blive et problem

Fælleskontoen kan blive et problem

Hvis du og din (nu afdøde) ægtefælle eller samlever sammen har oprettet en fælleskonto, og dette er din eneste konto, kan det blive problematisk. 

"Det, vi altid råder til, er at have en konto, der ikke er en fælleskonto, men en konto, hvor man forventer, at den, der skal være efterlevende, har nogle penge stående, så han eller hun kan betale de regninger, der kommer. Hvis man kun har en fælleskonto, vil alt blive indefrosset på dødsdagen. Det gælder, at alle kreditkort og netbanken vil blive spærret – og så har man ikke andre muligheder for at betale sin husleje eller sine elregninger" lyder det fra Rolf Skjoldager.

Han understreger samtidig, at man som efterladt skal huske at tjekke sine netbankbeskeder, så man er sikker på, at alle regninger bliver betalt efter dødsfaldet.

"Vi sender altid den efterladte en netbankbesked, hvor vi spørger, om hun eller han vil overtage de fælles Betalingsservice-aftaler."

Læs mere om fælleskonto

Hvad betyder ”at skifte bo”?

Under et boskifte bliver aktiver og passiver - altså værdier (penge, fast ejendom, ting mv.) og gæld - delt mellem arvingerne. Samtidig skal det ved boskiftet sikres, at eventuelle kreditorer - altså dem den afdøde har gæld hos - får overført deres penge.