Information til jobansøgere

Her kan du læse om, hvordan Coop Bank behandler dine personoplysninger, når du sender en ansøgning til Coop Bank

Jobansøgere

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop Bank behandler almindelige personoplysninger om ansøgerne, herunder f.eks. kontaktoplysninger, CV, uddannelsespapirer, anbefalinger og andre personlige oplysninger, som er egnede til at indgå i en vurdering af ansøgeren. Persondata behandles også ved interviewforløb, og eventuel personligheds- og færdighedstests.

Coop Bank behandler desuden persondata såsom personnummer, straffeattest, referencecheck, RKI check, hvis ansøgningen munder ud i et egentlig tilbud om ansættelse. Dette orienteres specifikt også ved tilbud om ansættelsen.

 

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at kunne gennemføre ansættelser af medarbejdere.

 

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at du skriver til job@coopbank.dk, som straks sikrer at dine persondata slettes og sender bekræftelse retur til dig.

 

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Når Coop Bank modtager en ansøgning fra en jobansøger, opbevares ansøgningen og øvrige oplysninger modtaget i et eventuelt efterfølgende interviewforløb, indtil Coop Bank har taget stilling til, om den pågældende person skal ansættes.

Resulterer ansøgningen ikke i en ansættelse, slettes ansøgningen og oplysningerne fra Coop Banks systemer hurtigst muligt og senest 6 måneder fra ansøgningsdatoen. Resulterer ansøgningen i en ansættelse, opbevares ansøgningen mv. efter reglerne persondata, som medarbejderen underskriver specifikt som del af ansættelsespakken.