Økonomisikring Kredit

Kan dit budget hænge sammen, når du er uden indtægt?

Tilføj Økonomisikring Kredit til dit Mastercard eller din kassekredit i Coop Bank, så behøver du ikke bekymre dig om restgælden på dit kreditkort, hvis du bliver syg eller mister jobbet.

Økonomisikring Kredit

Økonomisikring Kredit indfrier din restgæld på op til 100.000 kr., og du betaler kun præmie, hvis du bruger af kreditten.

 • Økonomisikring Kredit koster hver måned 0,6 % af saldotrækket på din kredit (1,2 % for to personer) *
 • Bruger du ikke af din kredit, koster Økonomisikring Kredit 0 kr.

Du er dækket ved

 • Ufrivillig arbejdsløshed (hospitalsindlæggelse for selvstændige)
 • Uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykke
 • Visse kritiske sygdomme eller dødsfald

Se produktark og forsikringsbetingelser


Du kan også få økonomisikring til dit Coop Lån - Læs om Økonomisikring Lån

 

* Sammen med præmiebetalingen opkræves skadesforsikringsafgift til Skatteforvaltningen på 1,1 % af den del af forsikringspræmien, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.

Beregn din pris på Økonomisikring Kredit

Det koster 0,6 % af saldotrækket på din kredit (1,2 % for to personer) hver måned at få Økonomisikring Kredit. Bruger du ikke af din kredit, koster det 0 kr. 

Hvor mange skal forsikringen dække?

1 person 2 personer

Hvad er saldoen i gennemsnit på din kredit?

Svar på 2 spørgsmål og få din pris

Sådan gør du

Sig "Ja, tak" til Økonomisikring Kredit og få ekstra tryghed. Det er nemt og hurtigt.

Du har allerede et Mastercard /en kassekredit

 1. Vælg "Tilføj Økonomisikring Kredit"
 2. Udfyld formular og send. (Er i to, der skal forsikres, skal i begge udfylde formularen)
 3. Du modtager aftaler til underskrift i din netbank

TILFØJ ØKONOMISIKRING KREDIT

Du har ikke et Mastercard /en kassekredit

 1. Gå i gang med en helt normal ansøgning
 2. Du kan tilvælge Økonomisikring Kredit til sidst i din ansøgning
 3. Sig ”Ja, tak” og få ekstra tryghed

ANSØG OM KORT

Se, hvornår du er dækket

Der er en kvalifikationsperiode på op til 90 dage på nogle af forsikringsdækningerne. Det betyder, at din dækning først har virkning, når perioden er gået.

Tilføj Økonomisikring Kredit

 • 100% dækning ved sygemelding efter en kvalifikationsperiode på 30 dage
 • 100% dækning ved ufrivillig arbejdsløshed efter en kvalifikationsperiode på 90 dage
 • Hospitalsindlæggelse (dækker kun selvstændigt erhvervsdrivende) efter en kvalifikationsperiode på 30 dage
 • Ved visse kritiske sygdomme er der ingen kvalifikationsperiode
 • Ved dødsfald er der ingen kvalifikations-, selvrisiko- eller optjeningsperiode

Der er hjælp at hente

Her kan du få svar på dine spørgsmål om Økonomisikring Kredit

Forsikringen

Hvor lang tid kan jeg få mine omkostninger dækket?

Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, bliver den månedlige betaling på din kredit hos Coop Bank dækket i op til 12 måneder pr. periode. Bliver du arbejdsløs eller uarbejdsdygtig flere gange, betaler vi italt op til 36 måneder. Dog skal du igennem en kvalifikationsperiode for at kunne anmelde en forsikringshændelse.

Hvad hvis jeg er selvstændigt erhvervsdrivende?

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende dækker forsikringen midlertidig uarbejdsdygtighed, dødsfald, hospitalsindlæggelse og visse kritiske sygdomme

Hvad hvis jeg er pensionist, førtidspensionist eller studerende?

Vi kan desværre ikke tilbyde forsikringen til pensionister, førtidspensionister eller studerende.

 

Er vikariater/tidsbegrænsede stillinger omfattet?

Arbejdsløshed efter vikariater eller tidsbegrænsede stillinger er ikke omfattet af forsikringen.

Hvad hvis jeg allerede har lønsikring eller arbejdsløshedsdækning fx via min a-kasse?

Ved samme forsikringsbegivenhed kan der være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer, fx både fra ulykkes- og livsforsikring. Det betyder, at vi udbetaler ydelser, selvom du også får penge fra fx en a-kasse. Vi udbetaler, uanset hvor mange andre forsikringer, du har.

Er der nogen kvalifikationsperiode for midlertidig uarbejdsdygtighed?

Midlertidig uarbejdsdygtighed, der indtræder inden for de første 30 sammenhængende dage, efter forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket. For at få udbetalt ydelser skal du være beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

 

Er sygdom eller arbejdsløshed som jeg kender til, dækket?

Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som du kender til eller burde kende til på købstidspunktet, og som senere medfører, at du anmelder ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed eller skal indlægges på hospital, er ikke dækket. Ligeledes er dødsfald som følge af en sygdom eller personskade, kendt på købstidspunktet, ikke dækket.

 

Priser & vilkår

Hvad koster Økonomisikring Kredit?

Økonomisikring Kredit koster 0,6 % af saldoen trukket på din kredit (1,2 % for to personer). Bruger du ikke din kredit, koster Økonomisikring Kredit 0 kr.

Betalingen forfalder til betaling månedsvis og opkræves samtidig med ydelsen på din kredit. Sammen med din betaling opkræves en skadeforsikringsafgift til Skatteforvaltningen på 1,1 % af den del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.

Hvornår sker den første udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed på Økonomisikring Kredit?

Den første udbetaling sker efter 60 dages sammenhængende ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed.

Se forsikringsbetingelserne her for en eventuel kvalifikationsperiode.

Hvad er den maksimale forsikringsdækning?

Forsikringsdækningen for Økonomisikring Kredit kan aldrig overstige mere end 100.000 kr. i hele forsikringens løbetid.

Hvor lang er forsikringens løbetid?

Forsikringsaftalen træder i kraft, når du har sagt ja tak til at tegne forsikringen og afgivet de oplysninger, der er nødvendige for tegning af forsikringen. Forsikringen udløber automatisk det år, hvor du fylder 67 år.

Hvordan opsiger jeg Økonomisikring Kredit?

Du kan til enhver tid opsige forsikringen skriftligt med en måneds varsel til forfaldsdato, der altid er den 1. i hver måned. Det er gratis at opsige forsikringen, og du kan fortryde dit køb af forsikringen i op til 30 dage efter, at du har modtaget forsikringsbevis og betingelser.

Sådan fortryder du:

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Coop Bank, at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske ved en digital besked enten via din netbank eller per brev til: Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund.

 

Hvor lang tid kan jeg få mine omkostninger dækket?

Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, bliver den månedlige betaling på din kredit hos Coop Bank dækket i op til 12 måneder pr. periode. Bliver du arbejdsløs eller uarbejdsdygtig flere gange, betaler vi italt op til 36 måneder. Dog skal du igennem en kvalifikationsperiode for at kunne anmelde en forsikringshændelse.

Hvad hvis jeg er selvstændigt erhvervsdrivende?

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende dækker forsikringen midlertidig uarbejdsdygtighed, dødsfald, hospitalsindlæggelse og visse kritiske sygdomme

Hvad hvis jeg er pensionist, førtidspensionist eller studerende?

Vi kan desværre ikke tilbyde forsikringen til pensionister, førtidspensionister eller studerende.

 

Er vikariater/tidsbegrænsede stillinger omfattet?

Arbejdsløshed efter vikariater eller tidsbegrænsede stillinger er ikke omfattet af forsikringen.

Hvad hvis jeg allerede har lønsikring eller arbejdsløshedsdækning fx via min a-kasse?

Ved samme forsikringsbegivenhed kan der være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer, fx både fra ulykkes- og livsforsikring. Det betyder, at vi udbetaler ydelser, selvom du også får penge fra fx en a-kasse. Vi udbetaler, uanset hvor mange andre forsikringer, du har.

Er der nogen kvalifikationsperiode for midlertidig uarbejdsdygtighed?

Midlertidig uarbejdsdygtighed, der indtræder inden for de første 30 sammenhængende dage, efter forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket. For at få udbetalt ydelser skal du være beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

 

Er sygdom eller arbejdsløshed som jeg kender til, dækket?

Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som du kender til eller burde kende til på købstidspunktet, og som senere medfører, at du anmelder ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed eller skal indlægges på hospital, er ikke dækket. Ligeledes er dødsfald som følge af en sygdom eller personskade, kendt på købstidspunktet, ikke dækket.

 

Hvad koster Økonomisikring Kredit?

Økonomisikring Kredit koster 0,6 % af saldoen trukket på din kredit (1,2 % for to personer). Bruger du ikke din kredit, koster Økonomisikring Kredit 0 kr.

Betalingen forfalder til betaling månedsvis og opkræves samtidig med ydelsen på din kredit. Sammen med din betaling opkræves en skadeforsikringsafgift til Skatteforvaltningen på 1,1 % af den del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.

Hvornår sker den første udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed på Økonomisikring Kredit?

Den første udbetaling sker efter 60 dages sammenhængende ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed.

Se forsikringsbetingelserne her for en eventuel kvalifikationsperiode.

Hvad er den maksimale forsikringsdækning?

Forsikringsdækningen for Økonomisikring Kredit kan aldrig overstige mere end 100.000 kr. i hele forsikringens løbetid.

Hvor lang er forsikringens løbetid?

Forsikringsaftalen træder i kraft, når du har sagt ja tak til at tegne forsikringen og afgivet de oplysninger, der er nødvendige for tegning af forsikringen. Forsikringen udløber automatisk det år, hvor du fylder 67 år.

Hvordan opsiger jeg Økonomisikring Kredit?

Du kan til enhver tid opsige forsikringen skriftligt med en måneds varsel til forfaldsdato, der altid er den 1. i hver måned. Det er gratis at opsige forsikringen, og du kan fortryde dit køb af forsikringen i op til 30 dage efter, at du har modtaget forsikringsbevis og betingelser.

Sådan fortryder du:

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Coop Bank, at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske ved en digital besked enten via din netbank eller per brev til: Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund.

 

Anmeld skade!

Du skal hurtigst muligt anmelde en skade til AXA på telefonnummer 43 25 53 00, som i samarbejde med Coop Bank udbyder Økonomisikring Kredit.