Dødsfald - Spørgsmål og svar

Her har vi samlet svar på de spørgsmål, som vi ofte får, når en bankkunde afgår ved døden.

Hvad sker der med fælleskonti ved dødsfald?

I skal være opmærksomme på, at der generelt ved dødsfald sker spærring af afdødes konti og kort, ligesom Betalingsservice standses. Dette gælder også hvis afdøde er medejer af kontoen. Af hensyn til de økonomiske problemer dette kan medføre for den efterlevende, anbefaler vi derfor, at I opretter hver jeres NemKonto til udbetaling af løn og/eller andre ydelser.

Ved dødsfald bortfalder alle fuldmagter ligeledes.

Når en af dine nærmeste dør

Vi får automatisk besked fra CPR-registeret, når en af vores kunder afgår ved døden. Det sker oftest 2-5 hverdage efter dødsfaldet. Det kan være en god ide, at du som pårørende hurtigt oplyser os om dødsfaldet, så vi kan sikre boets midler.

Mange af de praktiske og økonomiske forhold afhænger af, hvordan boet skal deles eller skiftes. Det afgør skifteretten med afsæt i lovningen og eventuelt testamente. Skifteretten kan give dig råd og vejledning om forskellige former for skifte. 

Konti og betalinger

Så snart vi får besked om dødsfaldet, vil vi spærre for konti og kort, så det ikke er muligt at hæve på afdødes konti.

Findes der fuldmagter til afdødes konti, bortfalder disse ved dødsfaldet. For konti hvor afdøde er medkontohaver (fælleskonti), spærres kontoen.

Net- og mobilbank samt et eventuelt depot vil ligeledes blive lukket.

Adgang til oplysninger om afdødes engagement

Som bank har vi tavshedspligt. Derfor kan vi ikke uden videre oplyse dig om afdødes engagement, før du kan dokumentere, at du af skifteretten er udpeget som boets kontaktperson.

Er du af skifteretten udpeget som boets kontaktperson, kan du ved at fremsende en kopi af brevet fra skifteretten, få adgang til oplysninger om afdødes engagement. Du indsender kopien af brevet ved at klikke på "Anmod om oplysninger" nedenfor.

ANMOD OM OPLYSNINGER

Boets gæld

Har afdøde gæld til Coop Bank, anmelder vi vores krav over for boet. Det videre forløb afhænger af, hvordan skifteretten udleverer boet. Skifteretten kan give dig råd og vejledning om forskellige former for skifte.

Før vi anmelder et eventuelt krav over for boet, modregner vi boets gæld i de indlånskonti, der indgår i boet.

Adgang til boets midler

For at vi kan udbetale boets midler, skal vi modtage den nødvendige dokumentation:

  • Skifteretsattest: Når du som pårørende til en afdød har været i kontakt med skifteretten, udstedes en skifteretsattest, der fortæller, hvordan boet er udlagt/skiftet, og hvem arvingerne i boet er.
  • Skiftefuldmagt: Hvis I er flere arvinger, skal I tage stilling til, om I vil give skiftefuldmagt til én person, som administrerer bodelingen. Det kan være praktisk, da det ellers er nødvendigt for alle arvingerne at skrive under/give samtykke hver gang, der skal ske noget med afdødes engagement i banken.
  • Legitimation: For at vi kan være sikre på, at vi udbetaler boets midler til de korrekte arvinger, skal vi bruge kopi af gyldigt pas eller kørekort samt kopi af sundhedskort.

Sådan gør du
Du kan sende dokumenterne til os ved at klikke på "Udbetaling af indestående" nedenfor eller ved at sende det med posten til Coop Bank, Roskildevej 65, 2620 Albertslund.

Bemærk, vi kan desværre ikke behandle boet, før vi har modtaget alle de nødvendige dokumenter samt legitimation.

UDBETALING AF INDESTÅENDE