Ring til os


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Netbank support

Spær kort hos Nets

44 89 29 29 Visa/Dankort

44 89 27 50 MasterCard

Bruges uden for bankens åbningstid

chat
Ring til os

Negative renter i Coop Bank

Fra 1. november 2021 gælder nye grænser for, hvornår du skal betale negativ rente af dit indestående på konti i Coop Bank.

VI følger markedsudviklingen på negative renter

Vi følger markedsudviklingen

Siden de første danske banker indførte negative renter i slutningen af november 2019, har vi i Coop Bank oplevet, en stor stigning i indlån med ekstraordinære omkostninger til følge.

For at kunne tilbyde bankprodukter til fair priser og uden unødvendigt høje omkostninger har vi derfor valgt at følge markedet med hensyn til beløbsgrænserne på negative renter.

Se beløbsgrænse nedenfor.

Hvornår skal jeg betale negativ rente?

Se beløbsgrænse for betaling af negativ rente i Coop Bank pr. 1. november 2021.

Hvad er dine beløbsgrænser på negative renter

Vi har forskellige beløbsgrænser for henholdsvis kunder MED NemKonto + lønindgang og kunder UDEN NemKonto. Kunder, som både har NemKonto og lønindgang, bliver i Coop Bank betragtet som værende helkunder. Derfor har de mulighed for at have et større beløb stående på deres konti.

Se aktuelle vilkår og rentesatser for indlån

Indestående op til 100.000 kr.

  • Kunder MED NemKonto + lønindgang betaler ikke negativ rente.
  • Kunder UDEN NemKonto betaler -0,70 % i rente. 

Indestående over 100.000 kr.

  • Alle kunder betaler -0,70 % i rente.

Der er hjælp at hente

Her kan du få svar på dine spørgsmål om negative renter

Generelt

Hvorfor indfører I negative renter?

Vi har siden introduktionen af negative renter i slutningen af november 2019 oplevet, en stor stigning i indlån med ekstraordinære omkostninger til følge. For at kunne tilbyde bankprodukter til fair priser og uden unødvendigt høje omkostninger har vi derfor valgt at følge markedet med hensyn til beløbsgrænserne på negative renter.

Hvordan betaler jeg?

Negative renter tilskrives kvartalsvis og trækkes automatisk fra din konto. Du finder de aktuelle rentesatser i vores prisliste.

Se aktuelle rentesatser for indlån

Vi har en fælleskonto, men kun den ene af os har NemKonto i Coop Bank. Hvordan forrentes indestående beløb for os hver især?

Hvis I har en fælleskonto, deles det indestående beløb ligeligt imellem jer, med halvdelen til hver. Der betales negative renter for den del af kontoen, som tilhører den af jer, der ikke har NemKonto i Coop Bank. I prislisten kan I se, hvor meget I hver især forrentes.

Se aktuelle rentesatser for indlån

Kan jeg trække negative renter fra i skat?

Ja, negative renter på indlån er fradragsberettigede.

Hvad med min depot- og afkastkonto?

Der beregnes ikke negativ rente af din beholdning af værdipapirer, som ligger i depot her i banken. Det er alene det indestående, du har på dine konti i banken, der er omfattet af negative renter – herunder også den konto, der er afkast- og afviklingskonto til dit depot.

Skal jeg betale negative renter på min PrimeKonto?

Nej, der beregnes ikke negative renter på din PrimeKonto.

Hvorfor er rentesatsen højere, end den I betaler i Nationalbanken?

I forhold til rentesatsen har vi valgt at følge markedet, så rentesatsen er på niveau med øvrige banker. Rentesatsen er påvirket af flere faktorer udover selve satsen hos Nationalbanken, herunder eksempelvis bankens aktuelle behov for likviditet.

Hvis banken oplever stor overskudslikviditet, vil banken have mindre behov for at tiltrække yderligere likviditet i form af indlån, og her er renten et vigtigt redskab.

Historisk set har der i øvrigt typisk altid været forskel mellem Nationalbankens rentesats og bankernes rentesatser, og der er således ikke tale om et nyt fænomen, udover at det sker i et negativt rentescenarie fremfor et positivt rentescenarie.

Hvorfor indfører I negative renter?

Vi har siden introduktionen af negative renter i slutningen af november 2019 oplevet, en stor stigning i indlån med ekstraordinære omkostninger til følge. For at kunne tilbyde bankprodukter til fair priser og uden unødvendigt høje omkostninger har vi derfor valgt at følge markedet med hensyn til beløbsgrænserne på negative renter.

Hvordan betaler jeg?

Negative renter tilskrives kvartalsvis og trækkes automatisk fra din konto. Du finder de aktuelle rentesatser i vores prisliste.

Se aktuelle rentesatser for indlån

Vi har en fælleskonto, men kun den ene af os har NemKonto i Coop Bank. Hvordan forrentes indestående beløb for os hver især?

Hvis I har en fælleskonto, deles det indestående beløb ligeligt imellem jer, med halvdelen til hver. Der betales negative renter for den del af kontoen, som tilhører den af jer, der ikke har NemKonto i Coop Bank. I prislisten kan I se, hvor meget I hver især forrentes.

Se aktuelle rentesatser for indlån

Kan jeg trække negative renter fra i skat?

Ja, negative renter på indlån er fradragsberettigede.

Hvad med min depot- og afkastkonto?

Der beregnes ikke negativ rente af din beholdning af værdipapirer, som ligger i depot her i banken. Det er alene det indestående, du har på dine konti i banken, der er omfattet af negative renter – herunder også den konto, der er afkast- og afviklingskonto til dit depot.

Skal jeg betale negative renter på min PrimeKonto?

Nej, der beregnes ikke negative renter på din PrimeKonto.

Hvorfor er rentesatsen højere, end den I betaler i Nationalbanken?

I forhold til rentesatsen har vi valgt at følge markedet, så rentesatsen er på niveau med øvrige banker. Rentesatsen er påvirket af flere faktorer udover selve satsen hos Nationalbanken, herunder eksempelvis bankens aktuelle behov for likviditet.

Hvis banken oplever stor overskudslikviditet, vil banken have mindre behov for at tiltrække yderligere likviditet i form af indlån, og her er renten et vigtigt redskab.

Historisk set har der i øvrigt typisk altid været forskel mellem Nationalbankens rentesats og bankernes rentesatser, og der er således ikke tale om et nyt fænomen, udover at det sker i et negativt rentescenarie fremfor et positivt rentescenarie.