Ring til os


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 16.00


Netbank support

Spær kort hos Nets

44 89 29 29 Visa/Dankort

44 89 27 50 MasterCard

Bruges uden for bankens åbningstid

chat
Ring til os

Negative renter 

Den 1. januar 2020 indførte vi negativ rente på større indeståender i banken. Rentesituationen har i gennem en længere periode betydet, at penge, som bankerne placerer i Nationalbanken, på kort- og mellemlangt sigt er udsat for en negativ forrentning. En situation, som vi ikke umiddelbart forventer, vil ændre sig i den kommende tid. 

Vi har siden introduktionen af negative renter i slutningen af november 2019 oplevet at flere banker og pengeinstitutter har indført lavere beløbsgrænser end vores. Det har betydet, at vi har oplevet en stor stigning i indlånet med en ekstra stor omkostning til følge. Derfor har vi justeret priserne for indlån pr. 1. maj 2020.

Se aktuelle priser her.

Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på dine spørgsmål om indførelse af negative renter

Generelt

Hvorfor indfører I negative renter?

Vi indfører negativ rente for at kunne tilbyde medlemmer af Coop en gratis hverdagsbank, med mange produkter og serviceydelser næsten uden gebyrer.

Vi oplever en stor stigning i vores indlån - nok fordi andre banker har varslet negative renter. Det belaster os med 7.500 kr. årligt for hver million kroner, vi får i ekstra indlån.

Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative renter?

Med introduktionen af den nye pris for indlån er der fastsat 2 grænser:

Eksisterende kunder pr. 1. maj 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 150.000 kr., forrentes med -0,60 %

Nye kunder fra 1. maj 2020: 

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Fra 1. juli 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Vi har valgt de 2 grænser, fordi de kunder, som både har NemKonto og lønindgang, i mange tilfælde anvender os som primær bank, og derved ikke bare kan flytte overskydende beløb til deres primære bank eller pengeinstitut.

Hvordan betaler jeg?

Betalingen sker helt automatisk ved, at der årligt beregnes en renteomkostning på dit samlede indestående, som trækkes fra din konto. Der beregnes ud fra følgende satser:

Eksisterende kunder pr. 1. maj 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 150.000 kr., forrentes med -0,60 %

Nye kunder fra 1. maj 2020: 

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Fra 1. juli 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Hvad koster det?

Med introduktionen af den nye pris for indlån er der fastsat 2 grænser:

Eksisterende kunder pr. 1. maj 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 150.000 kr., forrentes med -0,60 %

Nye kunder fra 1. maj 2020: 

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Fra 1. juli 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Eksempel:

Du har konti med et samlet indestående på 300.000 kr., og du har IKKE din NemKonto og lønindgang i Coop Bank. De 150.000 kr. forrentes med -0,60 %. De årlige omkostninger vil være 900 kr., som trækkes fra din konto.

Hvorfor er der forskel på kunder med NemKonto & lønindgang og ikke-NemKonto?

Vi har valgt at have forskellige beløbsgrænser for hhv. kunder med NemKonto og lønindgang og kunder uden NemKonto, da de kunder, som både har NemKonto og lønindgang, i mange tilfælde bruger os som deres primære bank og derved ikke bare har mulighed for at flytte et evt. overskydende beløb til deres primære bank eller pengeinstitut.

Jeg er medejer af en fælleskonto, hvor kun den ene af os har NemKonto i Coop Bank. Hvordan forrentes indestående beløb for os hver især?

Hvis I har en fælleskonto, indgår halvdelen af indestående på fællekontoen i hver af jeres samlede opgørelse over indestående i banken.

Den som har NemKonto i Coop Bank har beløbsgrænsen på 750.000 kr. som forrentes med 0 %, og beløb herover forrentes med gældende negativ rente.

Den, som ikke har NemKonto, forrentes med 0 % for de første 50.000 kr. og beløb herover forrentes med gældende negativ rente.

Eksempel:

Fælleskonto med indestående på 800.000 kr.

Kun den ene har NemKonto og lønindgang i Coop Bank.

Den som har NemKonto og lønindgang opgøres til halvdelen af beløbet, svarende til 400.000 kr. og er under 750.000 kr. grænsen som dermed forrentes med 0 %.

Den anden som ikke har NemKonto og lønindgang opgøres til halvdelen af beløbet, svarende til 400.000 kr. De første 50.000 kr. forrentes med 0 % og de sidste 350.000 kr. forrentes med negativ rente.

Overvej derfor hvordan jeres engagement skal sammensættes.

Jeg er opkrævet negativ rente, men i netbanken står der 0% i rente

Du skal være opmærksom på, at du i netbanken ikke kan se den korrekte rente på dine konti, da den vises som 0 % og ikke som negativ rente. Det er desværre en systemteknisk begrænsning, som medfører, at der lige nu ikke kan vises negativ rente.

Hvorfor indfører I negative renter?

Vi indfører negativ rente for at kunne tilbyde medlemmer af Coop en gratis hverdagsbank, med mange produkter og serviceydelser næsten uden gebyrer.

Vi oplever en stor stigning i vores indlån - nok fordi andre banker har varslet negative renter. Det belaster os med 7.500 kr. årligt for hver million kroner, vi får i ekstra indlån.

Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative renter?

Med introduktionen af den nye pris for indlån er der fastsat 2 grænser:

Eksisterende kunder pr. 1. maj 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 150.000 kr., forrentes med -0,60 %

Nye kunder fra 1. maj 2020: 

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Fra 1. juli 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Vi har valgt de 2 grænser, fordi de kunder, som både har NemKonto og lønindgang, i mange tilfælde anvender os som primær bank, og derved ikke bare kan flytte overskydende beløb til deres primære bank eller pengeinstitut.

Hvordan betaler jeg?

Betalingen sker helt automatisk ved, at der årligt beregnes en renteomkostning på dit samlede indestående, som trækkes fra din konto. Der beregnes ud fra følgende satser:

Eksisterende kunder pr. 1. maj 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 150.000 kr., forrentes med -0,60 %

Nye kunder fra 1. maj 2020: 

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Fra 1. juli 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Hvad koster det?

Med introduktionen af den nye pris for indlån er der fastsat 2 grænser:

Eksisterende kunder pr. 1. maj 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 150.000 kr., forrentes med -0,60 %

Nye kunder fra 1. maj 2020: 

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Fra 1. juli 2020:

Kunder med NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 750.000 kr., forrentes med -0,60 %

Kunder uden NemKonto og lønindgang

 • Samlet indestående, som overstiger 50.000 kr., forrentes med -0,60 %

Eksempel:

Du har konti med et samlet indestående på 300.000 kr., og du har IKKE din NemKonto og lønindgang i Coop Bank. De 150.000 kr. forrentes med -0,60 %. De årlige omkostninger vil være 900 kr., som trækkes fra din konto.

Hvorfor er der forskel på kunder med NemKonto & lønindgang og ikke-NemKonto?

Vi har valgt at have forskellige beløbsgrænser for hhv. kunder med NemKonto og lønindgang og kunder uden NemKonto, da de kunder, som både har NemKonto og lønindgang, i mange tilfælde bruger os som deres primære bank og derved ikke bare har mulighed for at flytte et evt. overskydende beløb til deres primære bank eller pengeinstitut.

Jeg er medejer af en fælleskonto, hvor kun den ene af os har NemKonto i Coop Bank. Hvordan forrentes indestående beløb for os hver især?

Hvis I har en fælleskonto, indgår halvdelen af indestående på fællekontoen i hver af jeres samlede opgørelse over indestående i banken.

Den som har NemKonto i Coop Bank har beløbsgrænsen på 750.000 kr. som forrentes med 0 %, og beløb herover forrentes med gældende negativ rente.

Den, som ikke har NemKonto, forrentes med 0 % for de første 50.000 kr. og beløb herover forrentes med gældende negativ rente.

Eksempel:

Fælleskonto med indestående på 800.000 kr.

Kun den ene har NemKonto og lønindgang i Coop Bank.

Den som har NemKonto og lønindgang opgøres til halvdelen af beløbet, svarende til 400.000 kr. og er under 750.000 kr. grænsen som dermed forrentes med 0 %.

Den anden som ikke har NemKonto og lønindgang opgøres til halvdelen af beløbet, svarende til 400.000 kr. De første 50.000 kr. forrentes med 0 % og de sidste 350.000 kr. forrentes med negativ rente.

Overvej derfor hvordan jeres engagement skal sammensættes.

Jeg er opkrævet negativ rente, men i netbanken står der 0% i rente

Du skal være opmærksom på, at du i netbanken ikke kan se den korrekte rente på dine konti, da den vises som 0 % og ikke som negativ rente. Det er desværre en systemteknisk begrænsning, som medfører, at der lige nu ikke kan vises negativ rente.